5% ОТСТЪПКА ПРИ ПЛАЩАНЕ С КАРТА

Възстановяване на сума при плащане с карта

 

В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата в срок от 10 работни дни.

 

 

БЪРЗО ПОВИКВАНЕ